Nagrade

 

Ocjenjivački sud dodjeljuje osam nagrada:

 

 

  • četiri ravnopravne Nagrade Fabijan Šovagović za najbolja umjetnička ostvarenja dvije glumice i dva glumca

 

  • jednu Nagradu Ivo Fici za najbolje umjetničko ostvarenje mladog glumca do 28 godina

 

  • jednu Nagradu Zvonimir Torjanac za najbolje umjetničko ostvarenje mlade glumice do 28 godina 

 

  • jednu Nagradu Nevenka Filipović za najbolje lutkarsko glumačko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade 

 

  • jednu Nagradu Vanja Drach za najbolju predstavu u cjelini 

 

 

Festival glumca je festival na kojem laureati uz statuu Fabijan Šovagović (rad ak.  kipara Krune Bošnjaka), Ivo Fici (rad ak. kipara Branka Kelčeca), Nevenka Filipović (rad ak. kipara Ivana Antolčića), Zvonimir Torjanac (u nastanku) i Vanja Drach (rad ak. kipara Antuna Babića) dobivaju priznanje i novčanu nagradu.

 

 

Povijest nagrada

 

Na 1. festivalu glumca (1994.) dodijeljene su tri ravnopravne nagrade za najbolja glumačka ostvarenja te Nagrada Ivo Fici za najbolje glumačko ostvarenje mladog  glumca ili mlade glumice do 28 godina. 

 

Glumci laureati dobivali su statuu satira.

Treći Festival glumca (1996.) donosi i Nagradu za najbolju monodramu, a 6.(1999.) godine Nagradu za najbolji ansambl. Te dvije nagrade od 8. festivala glumca (2001.) spajaju se u jedinstvenu Nagradu za najbolju predstavu u cjelini.

 

Dvanaesti Festival glumca (2005.) uvodi sustavno dodjeljivanje nagrada. Počinju se dodjeljivati četiri ravnopravne Nagrade Fabijan Šovagović za najbolja glumačka ostvarenja dvije glumice i dva glumca, a i Nagrada za najbolju predstavu u cjelini dobiva ime Nagrada Fabijan Šovagović.

 

Godine 2007. prvi se put dodjeljuje trijenala Nagrada za najbolji kazališni plakat (2007., 2010., 2013., 2016.).

 

S obzirom da se na Festivalu glumca prikazuju i predstave za djecu i mlade te lutkarske predstave, na 15. festivalu glumca (2008.) uvodi se Nagrada Nevenka Filipović za najbolje glumačko lutkarsko ostvarenje, koja od 2009. nosi podnaslov "za najbolje glumačko lutkarsko ostvarenje ili glumačko ostvarenje u predstavama za djecu i mlade".

 

Nagrada za najbolju predstavu u cjelini 2010. godine postaje Nagrada Vanja Drach.

 

Kako bi se nagradila najbolja ostvarenja mladih glumaca i glumica na jubilarnom, 25. festivalu glumca (2018.) uvodi se Nagrada Zvonimir Torjanac za najbolje umjetničko ostvarenje mlade glumice do 28 godina, a dosadašnja Nagrada Ivo Fici postaje nagrada za najbolje umjetničko ostvarenje mladog glumca do 28. godina.

 

Posebna priznanja dodijeljena su 2010. Himzi Nuhanoviću za njegovanje i očuvanje hrvatske kulturne baštine, 2012. Jošku Ševi za poseban doprinos 19. festivala glumca te 2013. Mati Ergoviću za glumačko ostvarenje.