Kontakt

Kontakt

Izvršni producenti                                                                     
 
Marija Filipović
e-pošta. marija.babic.filipovic@gmail.com
gsm. 091/4872740
 
 
Hrvatsko društvo dramskih umjetnika
Amruševa ulica 19/III, HR-10000 Zagreb
tel. 01/4920-717, 01/4813- 374
e-poštahddu@hddu.hr | www.hddu.hr


Slaven Nuhanović
e-pošta. slaven.nuhanovic@gmail.com
gsm. 098/9475098
 
Kazališna družina “Asser Savus“
Ulica kralja Tvrtka Kotromanića 14,
HR-32100 Vinkovci
tel./fax. 032/354-492
 
 
Press služba
 
Frana Marija Vranković, odnosi s javnošću
e-pošta. press@festivalglumca.hr
 
Dražen Bota,  službeni fotograf
e-pošta. botinmail@gmail.com
 
Festivalski ured
 
Antonija Filipović, koordinatorica i suradnica u organizaciji
Gordana Skalak, koordinatorica i suradnica u organizaciji
Tomislav Palinić – Ćoša, koordinator za gostujuće glumce
Samir Raguž, koordinator ocjenjivačkog suda
 
Facebook: Festiva glumca
Twitter: @festivalglumca
Instagram: @festivalglumca